HOTLINE:  0.888.789.666

Live show - Ca nhạc

CHƯƠNG TRÌNH HÔI THI THANH LICH FOSTER 2015

CHƯƠNG TRÌNH HÔI THI THANH LICH FOSTER 2015

CHƯƠNG TRÌNH HÔI THI THANH LICH FOSTER 2015

        

Báo giá Các Hạng Mục Phục Vụ Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH LIVE SHOW HOANG SON - MAXIMAX

CHƯƠNG TRÌNH LIVE SHOW HOANG SON - MAXIMAX

Công ty Hiển phối hợp cùng Hoàng Sơn cung cấp toàn bộ các hạng mục thi công, lắp đặt cho liveshow Hoàng Sơn tại Maximark, từ nhà bạt, sân khấu, âm thanh - ánh sáng đến khâu trang trí. Nhân viên công ty đã nỗ lực hết sức để hoàn thành các hạng mục, góp phần mang đến sự thành công cho đem liveshow này.